9:09 sáng - Thứ Ba Tháng Mười Hai 10, 2019

Archive: Page 4

Giá kệ treo tường mẫu số 8

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: 80cm x 15 cm x 80 cm

Giá kệ treo tường mẫu số 7

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp, gỗ còn nguyên hoa văn tự nhiên

Giá kệ treo tường mẫu số 6

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp

Giá kệ treo tường mẫu số 5

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: 30cm x 20cm x 100cm

Giá kệ treo tường mẫu số 4

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp, có hoa văn tự nhiên của gỗ

Kê treo tường mẫu số 3

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp  

Kệ treo tường mẫu số 2

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp  

Kệ treo tường mẫu số 1

Trọn bộ gồm 2 kệ ngắn và 1 kệ dài: 4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: mỗi bậc kệ có kích...

Tủ quần áo mẫu số 10

Chất liệu: Gỗ sồi – Tần bì và Veneer sồi kết hợp, sơn PU hoàn thiện theo màu thiết kế Có 3 màu để lựa chọn: Màu gỗ sồi – Màu hạt dẻ – Màu trắng, được làm từ nguyên liệu...

Tủ quần áo mẫu số 9

Có 3 màu để lựa chọn: Màu gỗ sồi – Màu hạt dẻ – Màu trắng Chất liệu: Gỗ sồi – Tần bì và Veneer sồi kết hợp, sơn PU hoàn thiện theo màu thiết kế