1:50 sáng - Thứ Năm Tháng Mười Một 21, 2019

Archive: Giá kệ Subscribe to Giá kệ

Giá kệ treo tường mẫu số 10

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp  Kích thước: 90cm x 15cm x 15cm

Giá kệ treo tường mẫu số 9

Giá kệ treo tường mẫu số 8

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: 80cm x 15 cm x 80 cm

Giá kệ treo tường mẫu số 7

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp, gỗ còn nguyên hoa văn tự nhiên

Giá kệ treo tường mẫu số 6

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp

Giá kệ treo tường mẫu số 5

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: 30cm x 20cm x 100cm

Giá kệ treo tường mẫu số 4

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp, có hoa văn tự nhiên của gỗ

Kê treo tường mẫu số 3

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp  

Kệ treo tường mẫu số 2

4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp  

Kệ treo tường mẫu số 1

Trọn bộ gồm 2 kệ ngắn và 1 kệ dài: 4 màu lựa chọn: màu hạt dẻ, màu trắng, màu đen, màu nguyên sồi. Chất liệu: Sồi – tần bì và veener sồi kết hợp Kích thước: mỗi bậc kệ có kích...